Danh sách game Những game có biểu tượng cần phải sử dụng USB Jailbreak 2 ( True Blue, JB King) mới chơi được
Tên Game: Thể loại
Rio
Mã:01256
1.88GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
Spider-Man 3
Mã:01255
5.93GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
FIFA 19 PATCH 20
Mã:01254
9.67GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
FIFA 19
Mã:01253
6.07GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
NBA 2K18
Mã:01252
8.32GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
FIFA 18
Mã:01251
7.79GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
Pro Evolution Soccer 2018
Mã:01250
8.26GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
Persona 5
Mã:01246
21.00GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
THE LEGEND OF HEROES TRAILS OF COLD STEEL II
Mã:01245
4.47GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
BlazBlue Central Fiction
Mã:01244
14.70GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2
Mã:01243
7.74GB
100.000 Ð
Người chơi: 2+
Batman - The Telltale Series Episode 1-5
Mã:01242
5.06GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
WWE 2K17
Mã:01241
8.57GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
Fifa 17
Mã:01240
9.55GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
NBA 2K17
Mã:01238
7.90GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
Pro Evolution Soccer 2017 (PES 17)
Mã:01237
8.04GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
Madden NFL 17 (2016)
Mã:01236
6.72GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
The Legend of Heroes Trail of Cold Steel (2016)
Mã:01235
3.35GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
(CHI) Gundam Breaker 2 (2014)
Mã:01234
5.41GB
100.000 Ð
Người chơi: 1
(JAP) Everybody Goft 6 (2011)
Mã:01233
2.60GB
100.000 Ð
Người chơi: 1